ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน“เราต้องห่างกันสักพัก”

“มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน”
หัวหน้าสาขาวิชา
น้องพี่ครุศาสตร์

FB : https://www.facebook.com/ed.bru?fref=ts