ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน


“มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”


มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
คลิ๊ก >>> อ่านรายละเอียด
ขอบคุณข้อมูลจาก FB : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อาจารย์สัญชัย  ครบอุดม
หัวหน้าสาขาวิชา
น้องพี่ครุศาสตร์

FB : https://www.facebook.com/ed.bru?fref=ts

เอกสารไฟล์ดาวน์โหลด

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย